IVM Industriverktyg & Maskiner i Linköping, nu certifierad återförsäljare av Filtermist!

Nya återförsäljare av Filtermist certifieras löpande hos Partille Tool. Nu har Tomas Strand med företaget IVM Industriverktyg & Maskiner i Linköping tillkommit i skaran. 

IVM Industriverktyg & Maskiner i Linköping, nu certifierad återförsäljare av Filtermist!


Nya återförsäljare av Filtermist certifieras löpande hos Partille Tool. Nu har Tomas Strand med företaget IVM Industriverktyg & Maskiner i Linköping tillkommit i skaran.  Vi hälsar Tomas med personal välkomna som ännu en välutbildad Filtermist-återförsäljare. Utbildningen består av en heldagsutbildning av Partille Tool i Mölndal. Utbildningen och certifieringen genomförs av Jonny Saaby och Anders Sundberg på Partille Tool. Filtermist är väldsledande inom området och i Sverige har produkterna sålts sedan 1990-talet. De flesta av dessa är ännu i bruk. Så det är med andra ord väl beprövade produkter där man kan lita på god funktion under många år.  

 

Positiva bieffekter uppnås

En effektiv filtrering och omhändertagande av oljedimma med aggregat från Filtermist innebär också positiva effekter, inte minst ekonomiska. Jämfört med centralaggregat och centrala utsug behåller man den uppvärmda luften inomhus och slipper bekosta uppvärmning av ny kall uteluft. Vidare är en lokalt monterad oljedimavskiljare från Filtermist mycket lätt att flytta med vid en ev omflytt i produktionslokalen. Inga stora fasta installationer som påverkar och som måste konstrueras om.

Läs mer om Filtermist här-->

 

På bilderna ses medarbetare från: 

Tomas Strand, VD hos IVM i Linköping. IVM är dessutom certifierade enligt både ISO9001, 14001 och 45001.

 

Certifieringen innebär att Partille Tool Trading AB intygar att återförsäljaren har genomgått utbildning gällande användning, dimensionering av Filtermist oljedimavskiljare samt även kunskap om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden gällande oljedimma.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.