Med Filtermist vinner du både arbetsmiljö och ekonomi!

Filtermist oljedimavskiljare är sannolikt den oljedimavskiljare på marknaden som kräver minst underhåll och service. Tack vare sin beprövade, enkla, robusta och förfinade konstruktion.

Filtermist oljedimavskiljare är sannolikt den oljedimavskiljare på marknaden som kräver minst underhåll och service. Tack vare sin beprövade, enkla, robusta och förfinade konstruktion med ett minimum av rörliga delar blir driftsäkerheten mycket hög. Filtermistenheten arbetar helt utan filter och uppnår en hög reningsgrad (upp till 100% vid partikelstorlek >1 μm.

Inga filterkassetter som ska bytas, inga komplicerade inbyggda rengöringssystem som återfinns hos andra konstruktioner. Jämfört med centralinstallationer förekommer inte heller rördragning med tillhörande brandrisk och rengöringsbehov.

Förbättra arbetsmiljön

Våra oljedimavskiljare renar luften för verkstadsanställda världen över. Tack vare våra avskiljare tas den annars så skadliga oljedimman och det blöta dammet från bearbetningsmaskinerna om hand. Förorenad luft som annars hade hamnat i den anställdes lungor men också läckt ut till omgivande atmosfär.

Återvinn skärvätskor
Den uppsamlade oljan kan dessutom återvinnas och cirkuleras tillbaka automatiskt. Under ett års drift kan en Filtermistenhet avskilja stora mängder olja och skärvätska som kan återföras till maskinen. Det finns avsevärda miljövinster att göra och stora pengar att spara.

Med en unik prisbild kan man lösa ett arbetsmiljöproblem.

Med en konkurrensunik prisbild kan man lösa ett arbetsmiljöproblem för en rimlig summa. Troligen slår ingen Filtermist på fingrarna när det  gäller kombinationen pris, livslängd och låga kostnader för underhåll.

 

Läs mer här:  Filtermist katalog

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.