Vikten av att eliminera oljedimma i arbetsmiljön

Filtermist har gått i spetsen för lösningar för att bekämpa föroreningar av oljedimma i närmare 50 år.

Med mer än 200.000 enheter i daglig drift i mer än 60 länder, har företaget etablerat sig som det främsta valet för oljedimavskiljning i hela världen. Tekniken har förfinats och är idag branschledande.

 

Lös ett arbetsmiljöproblem
Våra oljedimavskiljare renar luften för verkstadsanställda. Tack vare våra avskiljare tas den annars så skadliga oljedimman och det blöta dammet från bearbetningsmaskinerna om hand. Förorenad luft som annars hade hamnat i den anställdes lungor men också läckt ut till omgivande atmosfär.

 

Återvinn skärvätskor
Den uppsamlade oljan kan dessutom återvinnas och cirkuleras tillbaka automatiskt. Under ett års drift kan en Filtermistenhet avskilja stora mängder olja och skärvätska som kan återföras till maskinen. Det finns avsevärda miljövinster att göra och stora pengar att spara.

 

Se mer i den nya Filtermist-broschyren genom att klicka här!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.